Than

Than là loại nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong các lò gạch công nghiệp. Than hay các loại nhiên liệu rắn khác có những đặc tính cần thiết để có thể phân biệt thành các loại than tốt, than xấu, than dễ cháy, khó cháy, có nhiệt lượng cao, nhiệt lượng thấp. Hiện nay chúng tôi có các loại than nội địa trải khắp cả nước và nhập khẩu từ Nam Phi, Úc.

Sản phẩm than Sơn Đồng