Đá nung vôi 4 – 8cm

Đá nung vôi 4x8cm là sau khi được chế biến và kiểm soát cỡ hạt tại nhà máy đập nghiền, sản phẩm có kích cỡ lọt lướt sàng 4x8cm.

 • Hàm lượng CaO > 53%
 • Hàm lượng MgO < 1 %
 • Hàm lượng SiO2 < 1,0%
 • Hàm lượng Al2O3 < 0,12%
 • Hàm lượng P < 0,015%
 • Hàm lượng S <0,02%
 • Kích thước sản phẩm 4-8cm
 • Độ ẩm <3%

Đá nung vôi 2 – 4cm

Đá nung vôi 2x4cm là sau khi được chế biến và kiểm soát cỡ hạt tại nhà máy đập nghiền, sản phẩm có kích cỡ lọt lướt sàng 2x4cm.

 • Hàm lượng CaO > 53%
 • Hàm lượng MgO < 1 %
 • Hàm lượng SiO2 < 1,0%
 • Hàm lượng Al2O3 < 0,12%
 • Hàm lượng P < 0,015%
 • Hàm lượng S <0,02%
 • Kích thước sản phẩm 0,125mm – 5mm
 • Độ ẩm <3%

 

Đá nung vôi 1 – 2cm

Đá 1×2 là sản phẩm chủ đạo của mặt hàng đá xây dựng, được chọn lọc từ nguồn nguyên liệu đá gốc có chất lượng tốt nhất của mỏ đá Phale với cường độ kháng nén > 1000 kg/cm2, quá trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt về cỡ hạt, độ thoi dẹt, hàm lượng bùn bám dính…theo TCVN 7570: 2006,

 • Hàm lượng CaO > 53%
 • Hàm lượng MgO < 1 %
 • Hàm lượng SiO2 < 1,0%
 • Hàm lượng Al2O3 < 0,12%
 • Hàm lượng P < 0,015%
 • Hàm lượng S <0,02%
 • Kích thước sản phẩm 1-2cm
 • Độ ẩm <3%

Đá mi sàng 5 – 10mm

Đá nung vôi 5-10mm là sau khi được chế biến và kiểm soát cỡ hạt tại nhà máy đập nghiền, sản phẩm có kích cỡ lọt lướt sàng 5-10mm.

 • Hàm lượng CaO > 53%
 • Hàm lượng MgO < 1 %
 • Hàm lượng SiO2 < 1,0%
 • Hàm lượng Al2O3 < 0,12%
 • Hàm lượng P < 0,015%
 • Hàm lượng S <0,02%
 • Kích thước sản phẩm 5-10mm
 • Độ ẩm <3%