Ceritified
ISO 9001:2008
Number #1
Suplier in region

Day

December 28, 2016
Hiệp hội Xi măng Việt Nam dự báo, từ năm 2017 trở đi ngành xi măng Việt Nam sẽ bắt đầu dư thừa do công suất của ngành tăng mạnh trong thời gian gần đây và tính cạnh tranh trong xuất khẩu giảm.
Xem chi tiết