Ceritified
ISO 9001:2008
Number #1
Suplier in region

Năm 2017: Xi măng An Giang xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Philippines

Hợp đồng xuất khẩu xi măng sang thị trường Philippines có tổng sản lượng 4.200 tấn, với giá suất bình quân 60USD/tấn, tổng giá trị hợp đồng khoảng 231.000 USD. Theo đó, nâng tổng giá trị sản lượng tiêu thụ của nhà máy Xi măng An Giang năm 2016 trên 340.000 tấn, tăng 18,9% so năm 2015. Trong đó kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Campuchia là 50.000 tấn, tổng giá trị 2 triệu USD.

Việc nhà máy Xi măng An Giang thương hiệu ACIFA có mặt ở thị trường Philippines đã mở ra cơ hội hợp tác mới, tạo điều kiện để năm 2017 các thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng như Gạch ACERA, Gạch không nung, Gạch tuynel …của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang có thêm thị trường xuất khẩu mới, đưa thương hiệu ACC hội nhập quốc tế.

Tác giả bài viết

Nhận xét